Heeft u hulp nodig? Bel 0850511000
title

Gratis levering
op locatie

Wil je je bestelling geleverd hebben. We leveren gratis door heel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden. Dan hoef je niet te sjouwen.

title

Kies zelf je 
afleverdatum

Je kiest zelf wanneer jij je glasbestelling wil ophalen of geleverd wil krijgen. Wel zo gemakkelijk.

title

Veilig achteraf 
betalen

Wil je je aankopen eerst geleverd hebben voordat je betaalt? Achteraf betalen doe je kosteloos met Billink. Wel zo veilig.

title

Gratis productie op 
maat vanaf € 450

Bestel je voor €450 dan betaal je geen kleine ordertoeslag. Dat scheelt je €37,50!

title

Snelle levering 
vanaf 3 werkdagen

Wil je snel je bestelling ontvangen? Standaard leveren we vanaf vijf werkdagen. En spoedleveringen vanaf drie! Lekker snel.

title

Niet goed, 
nieuwe ruit

Voldoet de ruit niet aan de kwaliteitsvoorschriften? Dan krijg je van ons direct een nieuwe. Snel en eenvoudig!

Het product is succesvol aan je winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal (excl. btw)
Er staan 0 artikelen in je winkelwagen. Er staat 1 artikel in je winkelwagen.
Totaal producten (excl. btw)
Ordertoeslag (tot € 450)  Geen ordertoeslag
Totaal btw € 0,00
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar bestellen

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Met deze cookies kunnen wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de werking van onze website en de effectiviteit van onze online marketingcampagnes. Als u deze website gebruikt dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. Uiteraard kunt u onze cookies altijd in uw browser weigeren of verwijderen, dit heeft mogelijk een negatief effect op de werking van onze website en het bestelproces. Kijk voor meer informatie over de door de (derden) websites geplaatste cookies en over uw privacy in onze Privacy- en Cookieverklaring. 

Programmavoorwaarden BLINKERS Spaarprogramma

1. Informatie over deelname

 

1.1 Definities
In deze Programmavoorwaarden betekent, tenzij uit de context anders blijkt:

GlasGigant B.V. (verder genoemd als GlasGigant) het bedrijf dat het BLINKERS Spaarprogramma aanbiedt via de webshop GlasGigant.nl. GlasGigant is gevestigd aan de Lange Dreef 11, 4131 NJ  te Vianen.

BLINKERS: zijn de punten die automatisch gespaard worden bij Glasgigant. Deze spaar je automatisch door het afnemen van producten in de website GlasGigant.nl. Daarnaast kunnen BLINKERS worden verdiend bij onder andere het inschrijven op de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen in de nieuwsbrief, het schrijven van een review of GlasGigant.nl te introduceren bij (een) collega (‘s) of vriend(en). BLINKERS kun je gebruiken als korting op je volgende bestelling. 

Deelnemer: elke particuliere of zakelijke deelnemer aan het BLINKERS Spaarprogramma van GlasGigant die een account heeft aangemaakt in de webshop GlasGigant.nl en de Programmavoorwaarden van het BLINKERS Spaarprogramma heeft geaccepteerd. Alleen deelnemers hebben recht op kortingen en aanbiedingen die binnen het BLINKERS Spaarprogramma worden aangeboden.

In aanmerking komende producten: De producten in de webshop GlasGigant.nl waarmee BLINKERS kunnen worden gespaard.

GlasGigant Communicatiemiddelen: de algemene naam voor de volgende communicatiemiddelen waarvan GlasGigant gebruik maakt: Programmavoorwaarden BLINKERS Spaarprogramma, GlasGigant.nl nieuwsbrieven en de GlasGigant.nl webshop.

BLINKERS Spaarprogramma: het gratis Internet-spaarprogramma, wat in 2016 door GlasGigant is geïntroduceerd. Het programma is erop gericht om particulieren en bedrijven die veelvuldig bij GlasGigant kopen te belonen.

Speciale aanbiedingen: speciale, tijdelijke aanbiedingen die deelnemers de mogelijkheid bieden om extra BLINKERS te sparen. 

1.2 Algemeen
1.2.1 Deelname aan het BLINKERS Spaarprogramma is gebonden aan deze Programmavoorwaarden. GlasGigant behoudt zich het recht voor om het BLINKERS Spaarprogramma te allen tijde te annuleren of te vervangen. GlasGigant behoudt zich het recht voor om het BLINKERS Spaarprogramma, de Programmavoorwaarden, GlasGigant  Communicatiemiddelen, de (spaar-)structuur en de bestedingsstructuur voor BLINKERS te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Deelnemers kunnen tegen GlasGigant geen schadeclaims indienen als gevolg van wettelijk verplichte wijzigingen voor Nederland en België. Kennisgeving van wijzigingen en aanpassingen van deze Programmavoorwaarden zal via de GlasGigant Communicatiemiddelen geschieden. De deelnemer wordt geacht dergelijke wijzigingen te hebben geaccepteerd indien hij/zij op een of andere manier gebruik maakt van een voordeel dat onder het BLINKERS Spaarprogramma valt, of indien binnen 30 dagen na kennisgeving geen schriftelijk protest is aangetekend. Indien een deelnemer niet akkoord gaat met de programmawijzigingen, kan hij/zij de deelname beëindigen zoals beschreven in 1.2.2.

1.2.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de contractuele overeenkomst beëindigen. De Programmavoorwaarden zullen ook na beëindiging van het contract van toepassing blijven op de uitvoering. Indien GlasGigant het contract annuleert, zullen alle BLINKERS zes maanden na de bekendmaking van annulering komen te vervallen. Indien de deelnemer wezenlijk bedrog pleegt, handelt in strijd met de Programmavoorwaarden of de voorschriften zoals gesteld in 1.4.7. overtreedt, zullen alle BLINKERS komen te vervallen zodra GlasGigant het annuleringsbericht heeft uitgevaardigd.

1.2.3 GlasGigant zal zich naar alle redelijkheid inspannen om deelnemers vooraf in kennis te stellen van beëindiging van het BLINKERS Spaarprogramma.

1.2.4 Alle GlasGigant producten zijn gebonden aan de Algemene Voorwaarden van GlasGigant, Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gedownload op GlasGigant.nl of op verzoek van de deelnemer worden toegezonden.

1.2.5 Het BLINKERS Spaarprogramma is een gratis particulier en zakelijk spaarprogramma. Zakelijke deelnemers zijn verplicht bij de werkgever kenbaar te maken dat zij deelnemen aan dit programma.

1.2.6 De deelnemer heeft ten aanzien van het BLINKERS Spaarprogramma geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.

 

1.3 Aanmelding
1.3.1 Het BLINKERS Spaarprogramma staat uitsluitend open voor particulieren, ondernemingen of andere rechtspersonen in Nederland en België die GlasGigant producten afnemen. Overige ondernemingen of andere rechtspersonen kunnen niet als deelnemer worden ingeschreven.

1.3.2 Het Spaarprogramma lidmaatschap is niet overdraagbaar. 

1.3.3 BLINKERS kunnen niet achteraf worden geclaimd.

1.3.4 De deelnemer dient zelf GlasGigant op de hoogte te houden van zijn/haar correcte adresgegevens. Indien een deelnemer van adres verandert, dient hij/zij GlasGigant hiervan ofwel schriftelijk, ofwel via e- mail in kennis te stellen. De adreswijziging dient te zijn voorzien van de handtekening van de deelnemer, elektronisch of anderszins, al naar gelang de voorkeur van de deelnemer.

 

1.4 Naleving van het BLINKERS Spaarprogramma
1.4.1 Alle BLINKERS en de daaruit voortvloeiende voordelen dienen te worden gespaard en gebruikt volgens de regels en richtlijnen in deze Programmavoorwaarden.

1.4.2 Op ongebruikte, vervallen, frauduleuze of gerestitueerde producten kunnen geen BLINKERS worden gespaard. Indien een persoon bestelt en zich ten onrechte identificeert met dezelfde naam als een deelnemer, worden geen BLINKERS toegekend. 

1.4.3 Alle claims met betrekking tot ontbrekende punten dienen naar GlasGigant te worden gezonden, ofwel via e-mail, ofwel per post, binnen 6 maanden na de betreffende transactie. Claims moeten worden ingediend tezamen met kopieën van orderbonnen of van facturen. Over dergelijke claims met betrekking tot ontbrekende BLINKERS kan geen correspondentie worden gevoerd, en documenten die bij GlasGigant zijn ingediend, worden niet geretourneerd.

1.4.4 De verkoop, aankoop, handel, doorverkoop, ruil of uitwisseling van BLINKERS tegen enige vorm van vergoeding is verboden. Overtreders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding en proceskosten.

1.4.5 In geval van overtreding van de algemene voorwaarden of tarieven van GlasGigant en/of wezenlijke overtreding van de BLINKERS Programmavoorwaarden of misbruik van het BLINKERS Spaarprogramma, met inbegrip van het niet naleven van de regels en procedures van het programma, kan leiden tot annulering van de account van de deelnemer en blijvende uitsluiting van deelname aan het BLINKERS Spaarprogramma, verbeurdverklaring van alle verzamelde BLINKERS en annulering van eerder uitgegeven, maar ongebruikte cadeaus.

1.4.6 In verband met de naleving van de Programmavoorwaarden die van toepassing zijn op het BLINKERS Spaarprogramma, behoudt GlasGigant zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, toepasselijke juridische stappen te ondernemen tegen de deelnemer, en kan GlasGigant schadevergoeding, kosten van rechtsbijstand en proceskosten verhalen.

 

1.5 Persoonlijke gegevens
1.5.1 GlasGigant voldoet aan de Privacy Verklaring, wat betekent dat GlasGigant zorgvuldig zal omgaan met deze gegevens en niet aan derden zal worden verstrekt. Andere gegevens die door het bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

1.5.2 De gegevens van de deelnemer worden opgenomen in het bestand van het  BLINKERS Spaarprogramma. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van het BLINKERS Spaarprogramma en eventuele andere marketing activiteiten van GlasGigant. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen.

1.5.3 De gegevens van de deelnemer zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld en zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden. Daarnaast zullen klant gegevens door GlasGigant worden gebruikt voor direct marketing- of communicatiedoeleinden. Indien de deelnemer geen informatie over producten en diensten wenst te ontvangen, kan de deelnemer zich te allen tijde afmelden.

 

1.6 Controle
1.6.1 GlasGigant behoudt zich het recht voor om alle accounts van het BLINKERS Spaarprogramma te allen tijde en zonder de deelnemer hiervan in kennis te stellen te controleren om naleving van de voorschriften van het BLINKERS Spaarprogramma en van de toepasselijke leveringsvoorwaarden en/of prijzen te garanderen.

1.6.2 Indien bij een controle tegenstrijdigheden of overtredingen aan het licht komen, kan de verwerking van gespaarde BLINKERS opgeschort worden totdat de tegenstrijdigheden of overtredingen naar tevredenheid van GlasGigant zijn opgelost. In afwachting van een dergelijke oplossing, kan GlasGigant naar eigen goeddunken besluiten de deelnemer het recht te ontzeggen om BLINKERS in te wisselen en gebruik te maken van diensten en/of voordelen die verband houden met het BLINKERS Spaarprogramma.

1.6.3 GlasGigant behoudt zich het recht voor om informatie uit te wisselen met partners of andere partijen voor controledoeleinden.

 

1.7 Aansprakelijkheid
1.7.1 GlasGigant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade, overlijden, vertraging, letsel of verlies als gevolg van of in verband met de aangeboden, of niet aangeboden voordelen door GlasGigant.

1.7.2 Tenzij anders bepaald in 1.2 en 1.7.1 hierboven, is GlasGigant  niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van beëindiging of wijziging van het GlasGigant Spaarprogramma.

1.7.3 Indien GlasGigant ten onrechte een deelnemer BLINKERS onthoudt is de enige verhaalsmogelijkheid van de deelnemer de uitkering van het ten onrechte ontzegde BLINKERS-tegoed, of een door GlasGigant te bepalen ander redelijk, vergelijkbaar voordeel zoals bepaald door GlasGigant, of vergoeding van de bestede BLINKERS, naar keuze van de deelnemer.

1.7.4. GlasGigant kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan dit internetspaarprogramma. Indien je vermoedt dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van BLINKERS heeft plaatsgevonden dan ben je verplicht dit te melden aan GlasGigant. Wanneer je onterecht verkregen BLINKERS inwisselt dan ben je verplicht aan GlasGigant  een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte producten en/ of door GlasGigant uitgekeerde korting.

 

1.8 Toepasselijk recht
Deze Programmavoorwaarden zijn onderworpen aan, en worden geïnterpreteerd en toegepast volgens het Nederlands recht, en geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze Programmavoorwaarden zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd te Utrecht..

 

2. BLINKERS sparen
1.1 Bij elke € 1,- die wordt uitgegeven in de webshop GlasGigant.nl ontvangt de deelnemer één Blinker. Spaarpunten worden altijd naar boven afgerond op hele aantallen.

2.1 Alle producten van GlasGigant komen in aanmerking voor het sparen van BLINKERS. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten: producten tegen gereduceerde tarieven, gratis producten of producten tegen kostprijs, kleine orderbijdrage, (deel)betalingen die middels BLINKERS, een cadeaubon, kortings-, of actiecode worden gedaan. En alle andere producten waarvan GlasGigant van tijd tot tijd bepaalt dat ze niet in aanmerking komen voor het sparen van BLINKERS, waarvan de deelnemers in kennis zullen worden gesteld.

2.2 De BLINKERS zijn pas inwisselbaar wanneer de retourtermijn van de producten (8 dagen na afhandeling van de order) verstreken is.

2.3 BLINKERS kunnen worden verkregen tijdens bepaalde acties. Het aantal BLINKERS zal dan worden vermeld.

2.4 Alle BLINKERS en de daaruit voortvloeiende kortingen dienen overeenkomstig de bepalingen en richtlijnen in deze Programmavoorwaarden te worden gespaard en besteed. GlasGigant behoudt zich het recht voor om te bepalen of een product in aanmerking komt voor het sparen van BLINKERS.

2.5 BLINKERS kunnen uitsluitend worden gespaard indien de deelnemer de producten ook daadwerkelijk heeft afgenomen en betaald. Op ongebruikte, vervallen, frauduleuze of gerestitueerde producten kunnen geen BLINKERS worden gespaard. Alleen de klant die de producten daadwerkelijk heeft afgenomen en op wiens naam de Spaaraccount staat, kan BLINKERS sparen. Op producten die de deelnemer voor anderen koopt, kunnen geen BLINKERS worden gespaard.

2.6 BLINKERS zijn niet overdraagbaar, ook niet in geval van faillissement, fusie of overname (overlijden) van een deelnemer. BLINKERS kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

2.7 Hoewel GlasGigant zich zal inspannen om het juiste aantal BLINKERS toe te kennen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de benodigde documenten zoals orderbonnen en facturen te bewaren om, indien nodig, deze te kunnen overleggen bij het achteraf claimen van BLINKERS.

2.8 BLINKERS hebben geen geldelijke waarde en kunnen dus niet worden ingewisseld voor contant geld.

2.9 Alle gespaarde BLINKERS spaarpunten zijn geldig tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin ze verkregen zijn.

2.10 Het saldo van de gespaarde BLINKERS zijn digitaal op te vragen door in te loggen op ‘mijn account’ in de webshop GlasGigant.nl.

 

3. BLINKERS verzilveren
3.1 De deelnemer is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen, kosten, heffingen en/of toeslagen die betrekking hebben op deelname aan het BLINKERS Spaarprogramma (met inbegrip van douane-, inspectie-, veiligheids-, landbouw- en vertrekkosten). Bovendien zal de deelnemer zich houden aan alle (wettelijk) vereiste, landspecifieke voorschriften.

3.2 GlasGigant draagt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fiscale consequenties voor deelnemers.

3.3 Het opgebouwde saldo BLINKERS kan gebruikt worden als korting op een bestelling. Tijdens STAP 3 van het bestelproces wordt naast het factuuradres een blok getoond waarin het saldo van de BLINKERS vermeld staat. Hier kunt u invullen hoeveel BLINKERS u wilt inwisselen als korting op die betreffende order.

3.4 BLINKERS kunnen niet worden ingewisseld als korting op de verzendkosten.

 

4. Uitbetalingen
4.1 De waarde van 1 BLINKER is € 0,02. De waarde van 100 BLINKERS bedraagt € 2,00.

4.2 Er is geen minimum saldo benodigd om de BLINKERS als korting te gebruiken.


Terug naar boven