Heeft u hulp nodig? Bel 0850511000
title

Gratis levering
op locatie

Wil je je bestelling geleverd hebben. We leveren gratis door heel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden. Dan hoef je niet te sjouwen.

title

Kies zelf je 
afleverdatum

Je kiest zelf wanneer jij je glasbestelling wil ophalen of geleverd wil krijgen. Wel zo gemakkelijk.

title

Veilig achteraf 
betalen

Wil je je aankopen eerst geleverd hebben voordat je betaalt? Achteraf betalen doe je kosteloos met Billink. Wel zo veilig.

title

Gratis productie op 
maat vanaf € 450

Bestel je voor €450 dan betaal je geen kleine ordertoeslag. Dat scheelt je €37,50!

title

Snelle levering 
vanaf 3 werkdagen

Wil je snel je bestelling ontvangen? Standaard leveren we vanaf vijf werkdagen. En spoedleveringen vanaf drie! Lekker snel.

title

Niet goed, 
nieuwe ruit

Voldoet de ruit niet aan de kwaliteitsvoorschriften? Dan krijg je van ons direct een nieuwe. Snel en eenvoudig!

Het product is succesvol aan je winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal (excl. btw)
Er staan 0 artikelen in je winkelwagen. Er staat 1 artikel in je winkelwagen.
Totaal producten (excl. btw)
Ordertoeslag (tot € 450)  Geen ordertoeslag
Totaal btw € 0,00
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar bestellen

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Met deze cookies kunnen wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de werking van onze website en de effectiviteit van onze online marketingcampagnes. Als u deze website gebruikt dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. Uiteraard kunt u onze cookies altijd in uw browser weigeren of verwijderen, dit heeft mogelijk een negatief effect op de werking van onze website en het bestelproces. Kijk voor meer informatie over de door de (derden) websites geplaatste cookies en over uw privacy in onze Privacy- en Cookieverklaring. 

Garantiebepalingen

1. Door de fabrikant wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerende dubbelglaseenheid (of, indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid.

2. De onder 1. genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarden, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:
a. de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of
b. andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften mits door de gebruiker schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften. De wederpartij en consument wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.

3. Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
a. breuk van een van de glasbladen;
b. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakking van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;
c. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
d. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
e. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerende dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);
f. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD-2011 (Onderhoud Afdichting Dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577;
g. het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten;
h. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van de spanning, dat ontstaan is door plaatselijke, gedeelte verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan;
i. de tussen glasbladen aangebrachte vreemde spouweenheden; zoals glas-in-lood, kruisroeden e.d.

4. Geen garantie wordt verleend voor:
a. eenheden met één of meer bladen figuur- en of draadglas;
b. eenheden, bestemd voor niet-verticale plaatsing
c. eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen;
d. onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerende dubbelglaseenheid, dan wel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse normen NEN 3567 en NEN 3264;
e. vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinatie, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen;
f. zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.

5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden, bestemd voor rollend materieel, drie jaar.

6. In tegenstelling tot de onder 1 vermelde garantietermijn gelden voor enkele productgroepen afwijkende garantiebepalingen. Indien dit van kracht is staat dit expliciet aangegeven bij de betreffende productgroep in de informatietab op GlasGigant.nl.

7. De garantie houdt in dat, in het geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één de bovenstaande beperkende op uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt overgegaan, alsmede tot vergoeding van de plaatsingskosten tot een maximum van € 13,61 per m² herlevert isolatieglas; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid. Gevolgschade, d.w.z. alle schade, die niet rechtstreeks op het geleverde/geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

8. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledig voldoening van de facturen van de fabrikant heeft plaats gevonden.

9. De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via de glasleverancier, dat wil zeggen, degene die het glas gekocht heeft en wiens naam en adres op het garantiebewijs vermeld staat. In geval van een servicemelding zal ALTIJD de volledig betaalde factuur opgestuurd moeten worden naar de gebruiker, daar anders geen recht op garantieclaim bestaat.


Terug naar boven